Hra 1 – 05

Najděte přesné datum, kdy byl vytvořen tento zkrácený odkaz.

 https://bitly.com/lnkdarticles

Instructions

Formát hesla: měsíc-den (v anglickém formátu)
Příklad: jan-4 (malá písmena)

To view next URL please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Looking for hints? CHECK this NEW BOOK!